Komitet Organizacyjny

prof. dr. hab. Sergej Malovichko
Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny Obwodu Moskiewskiego, Oriechowo-Zujewo

dr hab. Teresa Maresz, prof. nadzw.
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz