Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

logo IHiSM

http://www.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_historii_stosunkow