Idea cyklu konferencji „Dobre i złe sąsiedztwa”

baner

Dobre i złe sąsiedztwa - w założeniach organizatorów jest to cykl konferencji. Każda z kolejnych sesji poświęcona będzie innemu wątkowi związanemu z faktem relacji sąsiedzkich.

Konferencje mają posłużyć wymianie poglądów oraz zaprezentowaniu wyników badań historycznych, politologicznych i socjologicznych, etc. na temat budowania wzajemnych relacji społeczności, którym przyszło żyć obok siebie.

Zmieniają się granice miast i państw, ale zawsze poza wytyczoną linią graniczną mieszka ten ?Inny?, ?Obcy?, czyli sąsiad. Sąsiadów się nie wybiera. Oni po prostu są. Wynika to z naszego aktualnego miejsca zamieszkania. Chodzi jednak o to, aby jakoś ułożyć sobie stosunki z tym drugim człowiekiem, narodem żyjącym obok. Społeczności mieszkające razem też są dla siebie obce. Sąsiadem jest lokator w bloku na osiedlu, mieszkaniec drugiego, nieopodal położonego miasta czy wsi, sąsiedniego państwa. Sąsiadami mogą być inne narody, ale także i społeczności odmienne kulturowo czy religijnie. Formalnie zawsze był i obecnie jest ten drugi, obcy, nie swój.

Ostatnimi laty społeczność Europy i Świata, wchodząc do wielkiej wspólnej globalnej wioski, próbuje rozliczyć się z przeszłością. Nastanie XXI wieku rozbudziło w ludziach nadzieję na lepsze wspólne życie. Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że w miejsce starych podziałów pojawiły się nowe, a także odrodziły się stare. Świat doświadczony konfliktami obu wielkich wojen, po blisko siedemdziesięciu latach staje przed koniecznością rozliczenia się z przeszłością i podjęcia próby ułożenia sobie poprawnych stosunków między narodami.