Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy – 2016

baner

Tegoroczne spotkanie pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy będzie poświęcone umiejętnościom układania sobie kontaktów oraz stosunków międzysąsiedzkich, a także konfliktom niekiedy z nich wynikających. Wzorem roku ubiegłego zamierzamy zaproponować środowisku naukowemu dyskusję nad problemem funkcjonowania stosunków międzyludzkich oraz międzynarodowych, będących konsekwencją sąsiedztwa. Dlatego przewidujemy w konferencji udział przedstawicieli różnych dyscyplin historycznych, a także politologii, socjologii, jak i etnologii czy propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Proponujemy zagadnienia i obszary
do poruszenia w ramach obrad konferencji:

  1. Sąsiedztwo w jednym mieście lub wsi. Współpraca lub jej brak na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej, etc.
  2. Wzajemne relacje między mieszkańcami jednego kraju, w tym mniejszości narodowych i etnicznych.
  3. Stosunki między sąsiadującymi ze sobą narodami.
  4. Rola religii w kształtowaniu stosunków międzyludzkich, międzysąsiedzkich i międzywyznaniowych.
  5. Zderzenie różnych cywilizacji (nie tylko w kontekście niszczenia dóbr kultury przez fundamentalistów islamskich).
  6. Problem społeczności muzułmańskiej w Europie i jej funkcjonowania w strukturach i kulturze zachodnioeuropejskiej.
  7. Edukacja społeczeństwa, w tym edukacja szkolna w zakresie budowania stosunków międzyludzkich, międzysąsiedzkich, międzykulturowych oraz międzywyznaniowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz recenzowaną publikację pokonferencyjną. Numer konta, na który należy wpłacać opłatę konferencyjną oraz dalsze informacje organizacyjne podamy w kolejnym komunikacie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów wystąpień. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem opublikowania tekstu w tomie pokonferencyjnym jest uzyskane pozytywnej recenzji.

Zgłoszenia wraz z abstraktami (maksymalnie 900 znaków) prosimy nadsyłać na adres: sasiad_bydgoszcz@wp.pl