Dobre i złe sąsiedztwa. Obraz „Innego” w narracjach narodowych – 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

?Dobre i złe sąsiedztwa?:
obraz ?Innego? w narracjach narodowych

Orechowo-Zujewo, 17-18 maja 2019 r.

Kolejna, V Międzynarodowa konferencja naukowa ?Dobre i złe sąsiedztwa?, w tym roku pod hasłem: ?Obraz ?Innego? w narracjach narodowych? ponownie odbędzie się w Państwowym Uniwersytetem Humanistyczno-Technologicznym w dniach 17-18 maja 2019 r.

Języki konferencji: rosyjski, polski, angielski.

Konferencja poświęcona jest analizie narracji narodowych, różnych rodzajów i gatunków, których twórcy w takiej czy innej formie skonstruowali obraz sąsiada, obraz ?Innego?.

Problemy do dyskusji:

  1. Rodzaje narracji narodowych w kulturach historycznych XVIII-XXI wieku.
  2. Prezentacja obrazu ?Innego? w źródłach narracyjnych i wizualnych.
  3. Obrazy sąsiadów w powieści historycznej.
  4. Projektowanie wizerunku ?Innego? w różnych typach historii narodowej (historyczne prace naukowe, narracja narodowo-państwowa, podręczniki szkolne).
  5. Aktualizacja etycznego podejścia do ?Innych?.
  6. Badanie zagadnień kultury i komunikacji międzykulturowej w szkole oraz w szkolnictwie wyższym.

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, filologów, kulturoznawców, socjologów, filozofów, psychologów i nauczycieli.

Warunki uczestnictwa:

Opłata konferencyjna, która obejmuje koszt poczęstunku kawowego w trakcie przerw obrad oraz publikację zbioru artykułów po konferencji, wynosi 1 000 rubli (ok. 65 zł).

Zgłoszenia wraz z abstraktem ? maksymalnie 900 znaków (w języku rosyjskim, polskim lub angielskim) są przyjmowane:
uczestnicy z Polski do 15 marca 2019 roku
pod adresami:

sasiad_bydgoszcz@wp.pl  lub  tmaresz@wp.pl ;

uczestnicy z Rosji do 24 marca 2019 r. pod adresem: nlh@newlocalhistory.com/

Informacje można znaleźć na stronach:

https://dobreizlesasiedztwa.ukw.edu.pl/jednostka/dobre_i_zle_sasiedztwa

http://dobreizlesasiedztwa.jarmtech.pl/

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów zgłoszonych referatów. Jednocześnie informujemy, że w zbiorze artykułów
? w tomie pokonferencyjnym zostaną opublikowane tylko te teksty, które uzyskają pozytywne recenzje.

Komitet organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej ?Dobre i złe sąsiedztwa?: ?Obraz ?Innego? w narracjach narodowych?