Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne – 2017

baner

Tegoroczne spotkanie pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne zamierzamy  poświęcić szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania stosunków sąsiedzkich, zarówno tych międzynarodowych, jak i kulturowych oraz społecznych. Kwestie ułożenia poprawnych stosunków narodów mieszkających obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych wymagają wnikliwych badań interdyscyplinarnych. Stąd przewidujemy w konferencji udział przedstawicieli różnych dyscyplin historycznych, a także politologii, socjologii, jak i etnologii czy propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Proponowane zagadnienia i obszary
do poruszenia w ramach obrad konferencji:

  1. Sąsiedztwo w jednym mieście lub wsi. Współpraca lub jej brak na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej etc.
  2. Spojrzenie na drugiego człowieka, mieszkańca tego samego kraju, w tym o odmiennej kulturze, obyczajach, religii.
  3. Stosunki między sąsiadującymi ze sobą narodami.
  4. Rola religii w kształtowaniu relacji międzyludzkich, międzysąsiedzkich i międzywyznaniowych.
  5. Zderzenie różnych cywilizacji.
  6. Wzajemne postrzeganie się Europejczyków i społeczności muzułmańskiej. Problem ułożenia sobie wzajemnych stosunków oraz funkcjonowania we wspólnych strukturach i kulturze zachodnioeuropejskiej.
  7. Edukacja społeczeństwa, w tym edukacja szkolna na rzecz budowania poprawnych relacji międzyludzkich, międzysąsiedzkich, międzykulturowych i międzywyznaniowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.