Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji – 2018

baner

W imieniu organizatorów ? Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy oraz Państwowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego w Oriechowie-Zujewie ? serdecznie zapraszamy do Oriechowa-Zujewa na międzynarodową konferencję naukową pt. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 roku. Jest to czwarta edycja z cyklu konferencji pod wspólnym tytułem Dobre i złe sąsiedztwa. W przeciągu trzech kolejnych lat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizował serię konferencji pod wspólnym tytułem ?Dobre i złe sąsiedztwa?: ?Historia kluczem do rozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich? (2015), ?Od konfliktu do współistnienia i współpracy? (2016), ?Obcy ? nasi ? inni? (2017). W następstwie podpisanej umowy o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Państwowym Uniwersytetem Humanistyczno-Technologicznym kolejna konferencja odbędzie się w Rosji w mieście Oriechowo-Zujewo Obwodu Moskiewskiego w PUHT (GGTU).

Języki konferencji: rosyjski, polski, angielski.

Kwestie ułożenia poprawnych stosunków narodów mieszkających obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych wymagają wnikliwych badań interdyscyplinarnych. Dlatego do wzięcia udziału w naszej konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin historycznych, a także politologów, socjologów, filologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów i pedagogów.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie analizie sieciowej interakcji dwóch obszarów aktualnej socjo-humanistycznej wiedzy na temat:

  • historii obszarów przygranicznych w zakresie historii lokalnej;
  • historii kultury historycznej w dziedzinie historii intelektualnej.

Proponowane zagadnienia i obszary
do poruszenia w ramach obrad konferencji:

  1. Geografia historyczna: granice kulturowe i historyczne wspólnot lokalnych;
  2. Transfer międzykulturowy w obszarach przygranicznych (graniczne przestrzenie społeczno-kulturowe, regiony przygraniczne);
  3. Kultury historyczne: problem różnic historycznych i koegzystencji;
  4. Czynnik kultury historycznej w kształtowaniu tożsamości lokalnej;
  5. Historia międzykulturowej komunikacji w praktyce kształcenia historycznego.

Tematy przewodnie konferencji / okrągły stół:
1. Transfer międzykulturowy w przestrzeni internetowej.
2. Studiowanie zagadnień kultury i komunikacji międzykulturowej w szkole
i na uczelniach wyższych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.