Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysądziedzkich – 2015

baner

Tegoroczne spotkanie pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich, które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 11-12 maja 2015 roku zostanie poświęcone kwestii przeszłości stanowiącej w większości przypadków klucz do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich. Zamierzamy poświęcić je szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania stosunków sąsiedzkich, zarówno tych międzynarodowych, jak i kulturowych i społecznych. Kwestie ułożenia poprawnych stosunków narodów mieszkających obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych wymagają wnikliwych badań interdyscyplinarnych. Stąd przewidujemy udział w konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin historycznych, a także politologii, socjologii, jak i etnologii czy propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz recenzowaną publikację pokonferencyjną. Numer konta, na który należy wpłacać opłatę konferencyjną oraz dalsze informacje organizacyjne podamy w kolejnym komunikacie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów wystąpień. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem opublikowania tekstu w tomie pokonferencyjnym jest uzyskane pozytywnej recenzji.

Zgłoszenia wraz z abstraktami (maksymalnie 900 znaków) prosimy nadsyłać na adres:
sasiad_bydgoszcz@wp.pl