Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Хорошие и плохие соседи: опыт межкультурной коммуникации
Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji

Oriechowo-Zujewo, 11-12 maja 2018 r.

W imieniu organizatorów – Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy oraz Państwowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego w Oriechowie-Zujewie – serdecznie zapraszamy do Oriechowa-Zujewa na międzynarodową konferencję naukową pt. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2018 roku. Jest to czwarta edycja z cyklu konferencji pod wspólnym tytułem Dobre i złe sąsiedztwa. W przeciągu trzech kolejnych lat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizował serię konferencji pod wspólnym tytułem „Dobre i złe sąsiedztwa”: „Historia kluczem do rozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich” (2015), „Od konfliktu do współistnienia i współpracy» (2016), „Obcy – nasi – inni” (2017). W następstwie podpisanej umowy o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Państwowym Uniwersytetem Humanistyczno-Technologicznym kolejna konferencja odbędzie się w Rosji w mieście Oriechowo-Zujewo Obwodu Moskiewskiego w PUHT (GGTU).

Języki konferencji: rosyjski, polski, angielski.

Kwestie ułożenia poprawnych stosunków narodów mieszkających obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych wymagają wnikliwych badań interdyscyplinarnych. Dlatego do wzięcia udziału w naszej konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin historycznych, a także politologów, socjologów, filologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów i pedagogów.

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie analizie sieciowej interakcji dwóch obszarów aktualnej socjo-humanistycznej wiedzy na temat:

  • historii obszarów przygranicznych w zakresie historii lokalnej;
  • historii kultury historycznej w dziedzinie historii intelektualnej.

Proponowane zagadnienia i obszary
do poruszenia w ramach obrad konferencji:

  1. Geografia historyczna: granice kulturowe i historyczne wspólnot lokalnych;
  2. Transfer międzykulturowy w obszarach przygranicznych (graniczne przestrzenie społeczno-kulturowe, regiony przygraniczne);
  3. Kultury historyczne: problem różnic historycznych i koegzystencji;
  4. Czynnik kultury historycznej w kształtowaniu tożsamości lokalnej.
  5. Historia międzykulturowej komunikacji w praktyce kształcenia historycznego.

Tematy przewodnie konferencji / okrągły stół:

1. Transfer międzykulturowy w przestrzeni internetowej.
2. Studiowanie zagadnień kultury i komunikacji międzykulturowej w szkole i na uczelniach wyższych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.

Warunki uczestnictwa:
Opłata konferencyjna, która obejmuje koszt poczęstunku kawowego w trakcie przerw obrad oraz publikację zbioru artykułów po konferencji, wynosi 1000 rubli (ok 65 zł). Zgłoszenia wraz z abstraktem o długości nieprzekraczającej 900 znaków (w języku rosyjskim, polskim lub angielskim) są przyjmowane do 4 marca 2018 roku pod adresami: sasiad_bydgoszcz@wp.pl lub sergei.malovichko@gmail.com/

Numer konta, na który należy wpłacać opłatę konferencyjną oraz dalsze informacje organizacyjne podamy w kolejnym komunikacie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów wystąpień. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem opublikowania tekstu w tomie pokonferencyjnym jest uzyskane pozytywnej recenzji.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznawać się na stronach:

http://dobreizlesasiedztwa.jarmtech.pl/

http://www.newlocalhistory.com/news/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya

Komitet organizacyjny
międzynarodowej naukowej konferencji
„Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowych komunikacji”

Pliki do pobrania
SASIAD_2018_Oriechowo-Zujewo-Bydgoszcz 11-12.05.2018_KOMUNIKAT_PL
SOSIEDI_2018_Orekhovo-Zuyevo_Bydgoszcz 11-12.05.2018_KOMUNIKAT_Ru

SĄSIAD_2018_KARTA-zgłoszeniowa_PL
SOSED_2018_zayavka uchastiya_Ru