Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dobre i złe sąsiedztwa.
Obce – nasze – inne

Bydgoszcz, 11-12 maja 2017 r.

W imieniu organizatora – Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW – serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy na międzynarodową konferencję naukową pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Obce – nasze – inne, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 roku. Jest to trzecia edycja z cyklu konferencji pod wspólnym tytułem Dobre i złe sąsiedztwa. Każda z kolejnych sesji związana jest z problematyką relacji sąsiedzkich. Tegoroczna konferencja zostanie poświęcona kwestii postrzeganiu drugiego człowieka, drugiego narodu, który nie jest „nasz”, ale nie zawsze jest dla nas „obcym”. Liczymy, że obrady poświęcone relacjom międzysąsiedzkim, a także niekiedy konfliktom i nieporozumieniom wynikającym z racji bliskich powiązań sąsiedzkich przyczynią się do podsumowania i zamknięcia zainicjowanego przez nas cyklu konferencji.

Konferencja posłuży wymianie poglądów oraz zaprezentowaniu wyników badań historycznych, politologicznych socjologicznych, etc. na temat budowania wzajemnych relacji społeczności, którym przyszło żyć obok siebie.

Zmieniają się granice miast i państw, ale zawsze poza wytyczoną linią graniczną mieszka ten „Inny”, „Obcy”, czyli sąsiad. Sąsiadów się nie wybiera. Oni po prostu są. Wynika to z naszego aktualnego miejsca zamieszkania. Chodzi jednak o to, aby ułożyć sobie stosunki z tym drugim człowiekiem, narodem żyjącym obok. Społeczności mieszkające razem też są dla siebie obce. Sąsiadem jest lokator w bloku na osiedlu, mieszkaniec drugiego, położonego nieopodal miasta czy wsi, sąsiedniego państwa. Sąsiadami mogą być inne narody, ale także i społeczności odmienne kulturowo czy religijnie. Formalnie zawsze był i obecnie jest ten drugi, obcy, nie swój.

Tegoroczne spotkanie zamierzamy poświęcić szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania stosunków sąsiedzkich, zarówno tych międzynarodowych, jak i kulturowych oraz społecznych. Kwestie ułożenia poprawnych stosunków narodów mieszkających obok siebie od zamierzchłych czasów do dni nam współczesnych wymagają wnikliwych badań interdyscyplinarnych. Stąd przewidujemy w konferencji udział przedstawicieli różnych dyscyplin historycznych, a także politologii, socjologii, jak i etnologii czy propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Proponowane zagadnienia i obszary
do poruszenia w ramach obrad konferencji:

  1. Sąsiedztwo w jednym mieście lub wsi. Współpraca lub jej brak na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej etc.
  2. Spojrzenie na drugiego człowieka, mieszkańca tego samego kraju, w tym o odmiennej kulturze, obyczajach, religii.
  3. Stosunki między sąsiadującymi ze sobą narodami.
  4. Rola religii w kształtowaniu relacji międzyludzkich, międzysąsiedzkich i międzywyznaniowych.
  5. Zderzenie różnych cywilizacji.
  6. Wzajemne postrzeganie się Europejczyków i społeczności muzułmańskiej. Problem ułożenia sobie wzajemnych stosunków oraz funkcjonowania we wspólnych strukturach i kulturze zachodnioeuropejskiej.
  7. Edukacja społeczeństwa, w tym edukacja szkolna na rzecz budowania poprawnych relacji międzyludzkich, międzysąsiedzkich, międzykulturowych i międzywyznaniowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2017 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz recenzowaną publikację pokonferencyjną. Numer konta, na który należy wpłacać opłatę konferencyjną oraz dalsze informacje organizacyjne podamy w kolejnym komunikacie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych tematów wystąpień. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem opublikowania tekstu w tomie pokonferencyjnym jest uzyskane pozytywnej recenzji.

Zgłoszenia wraz z abstraktami (maksymalnie 900 znaków) prosimy nadsyłać na adres: sasiad_bydgoszcz@wp.pl

                                                                                   Sekretarze naukowi konferencji
dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła
dr Teresa Maresz

Komitet Naukowy
dr hab. Zdzisław Biegański, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
prof. dr hab. Vladimír Goněc (Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława)
prof. dr hab. Albert Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
prof. dr. hab. Sergej Malovichko (Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Techniczny Obwodu Moskiewskiego, Oriechowo-Zujewo)
dr hab. Grażyna Pańko, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Arkadiusz Stempin (Uniwersytet Alberta Ludwika, Fryburg/Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków)
prof. dr hab. Olga Strelova (Chabarowski Krajowy Instytut Rozwoju Kształcenia, Chabarowsk)
dr hab. Marek Zieliński, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

pliki do pobrania
SĄSIAD_2017_ZAPROSZENIE pdficon_large

SĄSIAD_2017_KARTA ZGŁOSZENIOWA wordicon

SOSED_2017_PRIGLASCHENIE pdficon_large
SOSED_2017_ZAJAVKA_RU wordicon